דלג על בר עליון
בר עליון

חוגיםדלג על בר ימין
בר ימין

חוגים

ענף הספורטגילמיןשעות פעילותסוג הפעילותמדריך
כדורגלטרום חובהבניםיום ב' 17:15-18:00
מגרש ביה"ס גולן
ביה"סדן רוק
יוסי חיים
כדורגלגן חובהבניםיום ד' 17:30-18:15 במגרש גולןביה"סעמית פולקובסקי
ולדי פורטנוי
כדורגלא', ב'בניםיום א' 17:00-18:00
יום ו' 12:10-13:10
מגרש ביה"ס גולן
ביה"סיוסי חיים
דן רוק
עומר לוינסון
כדורגלג', ד'בניםימים ג',ה' 16:00-17:00
מגרש ביה"ס גולן
ביה"סאמיר רסלר
יוסי חיים
כדורגלה', ו'בניםא' 13:50-14:50
מגרש ביה"ס גולן
ביה"סדן רוק
כדורגלט.טרום חובהבניםיום ה' 17:15-18:00
מגרש ביה"ס אמירים
ביה"סיוסי חיים
בן פלח
כדורגל טרום חובה וגן חובהבניםיום ג' 17:15-18:00, 18:00-18:45
מגרש ביה"ס אמירים
ביה"סולדי פורטנוי
מני כהן
שחר יוסף
כדורגלא', ב'בניםיום ב' 16:00-17:00
יום ו' 12:10-13:10
מגרש ביה"ס אמירים
ביה"סמני כהן
דן רוק
מני כה
וולדי פורטנוי
כדורגלג', ד', ה'בניםיום א' 17:15-18:15
יום ג' 16:00-17:00
מגרש ביה"ס אמירים
ביה"סמני כהן
דן רוק
ניר בן ניסן
כדורגלז', ח'בניםיום א' 18:30-20:00
מגרש בי"ס אמירים
ביה"סניר בן ניסן
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
לוגו אתר נגיש
בניית אתרים
דלג על בר תחתון
בר תחתון
עבור לתוכן העמוד